Latest Publications

1

1

.

.

.

.

.

.

การวิจัยทางการตลาดในการทำธุรกิจในปัจจุบัน

17

การเลือกที่จะไม่ทำการวิจัยทางการตลาดในการทำธุรกิจนั้น เปรียบได้กับการขับรถจากกรุงเทพไปเชียงรายที่ไม่มีทั้งป้ายบอกทางและแผนที่ติดตัวไปด้วยเลย เพราะเราไม่ทางรู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อ และทางไหนที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุด การวิจัยทางการตลาดนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราร่างภาพในหัวออกมาได้ว่าสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ของเรานั้นต้องมีหน้าตาเป็นแบบไหนถึงจะสามารถทำกำไรให้เราได้ และยังช่วยบอกเราได้อีกว่าสินค้าหรือบริการของเราที่กำลังวางขายตลาดนั้นตรงตามความต้องการของลูกค้ามากน้อยเพียงใด ในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนมากจึงใช้ผลสำรวจเหล่านี้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ทั้งบรรจุภัณฑ์ คุณภาพการบริการและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เพื่อให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้มากขึ้นไปอีก ดังนั้นเมื่อเราคิดจะทำการวิจัยทางการตลาดขึ้นมานั้น เราย่อมหวังที่จะได้ผลของการสำรวจที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นแผนการตลาด หรือต้องสามารถวัดค่าออกมาได้ว่าหากลงมือทำแล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด นั่นจึงเป็นสาเหตุที่สำคัญว่าทำไมเราจึงควรต้องถามคำถามที่ตรงประเด็น ให้ถูกทาง ให้ถูกคน เพราะเมื่อการสำรวจผิดพลาดย่อมทำให้ธุรกิจของเราหลงทางไปได้ง่ายและนี่คือวิธีการทำวิจัยทางการตลาดขั้นพื้นฐานที่เราควรรู้และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

ผู้ประกอบการส่วนมากล้วนติดกับดักจากการสำรวจเหล่านี้ที่ทำให้เสียไปทั้งเวลา และเงินทุนมากมาย หากเรารู้ไว้ก่อนและสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ก่อนย่อมเป็นผลดีอย่างแน่นอน และนี่คือกับดัก 3 ประการที่ควรหลีกเลี่ยง ทำการสำรวจไม่ครบทั้ง 2 ขั้นตอน การดำเนินการทำสำรวจให้มีประสิทธิภาพนั้นควรต้องทำให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอนในหัวข้อก่อนหน้านี้ นั่นก็คือการสำรวจขั้นเบื้องต้น และการสำรวจในขั้นที่ 2 หลายๆ คนเห็นว่าการรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นกระบวนการที่เสียทั้งต้นทุน และเวลาจึงเลือกตัดสินใจที่จะข้ามขั้นตอนแรกไปและเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตและนึกคิดเอาเอง ซึ่งการข้ามขั้นตอนเช่นนี้ จะทำให้เราไม่ทันเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าแท้จริงแล้วธุรกิจเราขาดอะไรไป อีกทั้งข้อมูลที่ได้มานอกเหนือจากการสำรวจเองอาจไม่มีความแม่นยำเสมอไป เช่นเดียวกันกับกลุ่มคนที่ทำการสำรวจเพียงขั้นตอนแรกอย่างเดียวก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะถือว่ามีข้อมูลที่มีค่าอยู่ในมือแล้ว แต่ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดไปอีกได้ว่า จากข้อมูลที่เรามีนั้นจะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของผลิตภัณฑ์เราจะมีลักษณะอย่างไร